Workshops och föreläsningar i teater

Här följer ett utdrag på de ämnen som jag skulle kunna komma och hålla kortare undervisningsprojekt runt, eller föreläsningar och workshops i:

Maskspel
Masken tvingar skådespelar/studenten att vara specifik och att gå in i och ta på sig en helt annan person. Att få det döda objektet att komma till liv handlar om att bära upp masken och få kroppen och gesterna att smälta samman med den. Neutral mask, helmask och halvmask gås genom och undersökes. Jag tar med masker.

Commedia Dell’Arte
Den italienska renässanskomedin känd för sina masker och sin improvisation var ursprunget till den professionella teatern i Europa. Med denna föreläsning och workshop får eleverna både en introduktion till den nutida förståelsen av estetiken, dess samtida och historiska samband och dess effekt på dagens teater. Jag tar med masker.

Levande rollspel och deltagardrama
Interaktiv teater, deltagardrama och levande rollspel, eller lajv som det oftast kallas, är olika sätt att sudda ut gränsen mellan åskådare och skådespelare genom olika grad av deltagande. Här får eleverna veta mer och testa på denna nya form av drama, med teori och praktik blandat med en genomgång av lajvhistorien och dess status i dag.

Lajvpedagogik och att lära sig i roll
Att använda lajv och teater som medium för att lära sig olika ämnen och genom att förkroppsliga upplevelserna har visat sig öka förståelse, motivation och engagemang i studierna. Lajvpedagogik är en ny metod för att undervisa i allt möjligt genom att deltagarna sätts i ett fiktivt sammanhang och tar på sig en roll. Lajvpedagogik runt om i världen presenteras och vi skapar egna pedagogiska lajv.

Forumteater och de förtrycktas teater
Augusto Boals teatertekniker för att undersöka olika förtryck och sociala problem gås igenom och testas. Här gäller att skapa teater som handlar om de problem som vi ser runt omkring i vår värld och tekniker för att undersöka hur vi tillsammans kan lösa dem. Teater som repetition för livet helt enkelt.

Clown
En workshop om att vara rolig. Clownens ansikte och kostym, mentalitet och karaktär blandas med rutiner och sketcher för solo, par och grupper. Historia och samtida utövare gås igenom och belyser studierna ur olika synvinkel.

Brecht och den episka teatern
Episk teater – en teaterform baserad i berättandet och förfrämligandet – skapades för att publiken skulle tänka på vad de såg, inte bara dras med i den känslomässiga katarsisen som uppstår vid den dramatiska teatern. Brechts texter undersöks och olika tekniker för att förstå hur vi kan sätta den i praktiken testas.

Shakespeare och den Elisabetanska teatern
The Bard, poeten, världshistoriens mest kända och spelade dramatiker. Vi tittar på Shakespeares komedi En midsommarnattsdröm och hans två tragedier Romeo och Julia samt Hamlet och undersöker berättelsernas uppbyggnad, språkliga utförande och historiska kontext. Spelstil undersöks och teaterns dåtida funktion och texternas innehåll förklaras.

Teaterteknik och scenografi
Ljussättning och ljud för scenen gås igenom och förklaras. Vi undersöker olika effekter av att ljussätta på olika vis, testar små scener med olika ljusriktning, färgsättning och design. Hur tekniken fungerar förklaras och terminologi gås igenom. Kräver utrustning på skolan.

Storytelling; Berättande, mim och akrobatik
Hur kan vi berätta historier med hjälp av våra kroppar, en pinne och ett tyg? Tekniker för muntligt berättande, med hjälp av mim och akrobatik, individuellt och i grupp, gås igenom. Här är det direkt tilltal och de stora skillnaderna mellan rollernas uttryck som undersöks. En upptäcktsfärd i den enkla, fattiga teatern – berättarens teater.


Detta är bara ett axplock av vad jag kan göra kortare eller längre projekt om. Jag är utbildad i mer realistisk teater med och Stanislavskijs metod och Tjechov, Strindberg och moderna författare som Sarah Kane ingår också i min repertoar. Min yttersta expertis är dock i skådespelaren som skapare och kollektivt skapande, eller så kallad devising, och i mer folkliga teaterformer. Jag kan hålla allt från en kortare föreläsning till ett undervisningsprojekt på flera veckor inom alla eller flera av dessa områden.